20 maj 2015

Śnił mi się Wokulski

Dobiegać środka życia i nie znaleźć nawet śladu drogi, po której by się iść chciało – cóż to za rozpacz!

Tak powiedział.